Объявление не активно — найдите похожие объявления в разделе Коллекционирование в Каменец-Подольский.

Ауреус Публий Элий Адриан/Publius Aelius Hadrianus 183 Ric/ Вес 7,04 Г Каменец-Подольский - изображение 1

Ауреус Публий Элий Адриан/Publius Aelius Hadrianus 183 Ric/ Вес 7,04 Г

60 007 грн.
Описание
Доброго часу Вам моъ дорогі Друзі та колекціонери!

Я Вам пропоную вкласти гроші в історію в артефакт в ЗОЛОТО в НУМІЗМАТИКУ - ЕРУ МИНУЛИХ ТА ПРАВДАВНІХ ЧАСІВ!

МОНЕТА ОРИГІНАЛ. ЛЮБІ ПЕРЕВІРКИ З ВАС!

УВАГА! КОМУ ПОТРІБНІ ФОТО І ВІДЕО ПИШІТЬ ЧИ ДЗВОНІТЬ Я НАДІШЛЮ БАГАТО ФОТО І ВІДЕООБЗОР МІЙ НОМЕР ВКАЗАНО В ОГОЛОШЕННІ!

УВАГА! ПРИ ПРОДАЖІ ПЕРЕВАЖАЄ ОСОБИСТА ЗУСТРІЧ. ГОТОВИЙ НА ЛЮБІ ВАШІ ПЕРЕВІРКИ.

НА МОНЕТІ Є ГРАФІТІ ОСОБИСТЕ МАРКУВІАННЯ ВЛАСНИКА МОНЕТИ І ЩО ВОНО ОЗНАЧАЛО ВІДОМО ЛИШЕ ЙОМУ

МОНЕТА ОРИГІНАЛ ХТО ПОНІМАЄ БАЧЕ САМ. ГОТОВИЙ НА ЛЮБІ ПЕРЕВІРКИ ЕКСПЕРТІВ.

ДАЛІ читаємо описання!
_
І от прийшла черга продати в хороші руки свою улюблену монетку Ауреус:
Публий Элий Адриан/Publius Aelius Hadrianus 183 Ric викопану на теренах нашої держави серед руїн колишньої Римської імперії.

Ауреус Публий Элий Адриан/Publius Aelius Hadrianus 183 Ric Вес 7,04 грамма.
Велика рідкість знайти ауреус з такою вагою а тим більше ауреус Римського імператора Адріан - гуманіста і чудовиська.

Монета в прекрасному колекційному стані, навіть тогочасна дірка придає її заворожуючий вигляд, коли просто тримаєш її в рукаю залишається почуття історії давніх давен почуття того що тримаєш в руках рідкісну колекційну річ яка є достояніям вже нашого народу, наших предків та нашого сьогодення.

-
.АДРІАН (117-138 рр.)
.Публій Елій Адріан (Publius Aelius Hadrianus);
.Після прийняття владі 11 серпня 117 р .:
.Імператор Цезар Траян Адріан Август, Великий Понтифік (Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, Pontifex Maximus);
.Трибунську влада отримував 22 рази (в 117 р двічі: 11 серпня і 10 грудня, потім щороку 10 грудня).
.Імператор: I (11 серпня 117 р), II (135 р).
.Консул: I (108 м), II (118 р), III (119 р).

.У 128 р отримав додатковий титул: Батько Вітчизни (Pater Patriae);
.Повний титул до моменту смерті 10 липня 138 р .

Імператор Цезар Траян Адріан Август, Великий Понтифік, наділений владою народного трибуна 22 рази, Імператор 2 рази, Консул 3 рази, Батько Вітчизни (Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, Pontifex Maximus, Tribuniciae potestatis XXII, Imperator II, Consul III, Pater Patriae).
-
АДРІАН Публій Елій (лат. Hadrianus) (24.01.76 р - 10.07.138 р), римський імператор з 11.08.117 р
-
Походив з Італіки (Південна Іспанія), як і його родич Траян, який був його опікуном і в 100 р одружив його на своїй внучатою племінницею Сабіне. Адріан брав участь в Дакійського і Парфянской війнах Траяна, в 108 м був консулом і намісником в Паннонії і Сіріі1. Завдяки впливу Греблі був перед смертю Траяна усиновлений і оголошений спадкоємцем.
-
Адріан відмовився від завойовницької політики свого попередника, в 117 м він закінчив Парфянську війну, відмовившись від Вірменії та Месопотамії і обмежившись захистом і забезпеченням безпеки своїх кордонів. У Північній Британії в 122 р почав будівництво валу Адріана з 17 Кастелло і 80 воротами на лінії Сольве-Тайн. Верхнегерманская прикордонна захисна смуга (лімес) була розширена, укріплена границя на Дунаї. У тривалих поїздках Адріан інспектував ( «подорожі імператора») в 121-125 рр. західні та східні провінції, в 128 м Африку і в 128-132 рр. знову східні провінції. Останнє велике повстання іудеїв під керівництвом Бар-Кохби Адріан придушив з крайньою жорстокістю (132-135 рр.).
-
У внутрішньополітичній сфері Адріан зменшив вплив сенату. У 118 році він наказав стратити чотирьох сенаторів-полководців Траяна, в 136 м - деяких інших сенаторів. Влада імператора була укріплена створенням чиновницького апарату. Перш за все замість вільновідпущеників до співпраці були залучені вершники, в т.ч. до новоствореного Державна рада (Consilium principis). Безстроковий едикт (Edictum perpetuum) завдяки уніфікації завершував розвиток преторського права (128 м). Поряд з правової і фінансової реформами була проведена реформа війська, яка давала солдатам можливість піднятися до стану вершників. Ослаблення податків, продовження дії аліментарних установ, турбота про колонах, гуманізація рабського права повинні були привести до консолідації держави.
-
Адріан вів інтенсивну будівельну діяльність. У Римі був перебудований Пантеон і споруджений мавзолей імператора, сучасний замок св. Ангела. У його віллі біля Тібур (Тіволі), монументальному ансамблі з Палацами, бібліотеками, театрами, термами і палестрой, перебувала копія улюбленого архітектурної споруди Адріана - афінського Stoa Poikile. У провінціях заохочувалася романізація, грунтувалися міста і колонії, в т.ч. Андрианополь. Адріан сприяв розвитку мистецтва і філософії, вплинув на архаїзм. Чітко виражається філеллінізм Адріана помітний на тлі розвивається італо-елліністичної національної культури. Адріан велів прикрасити Афіни розкішними будівлями, в т.ч.бил закінчений розпочатий Писистратом Олимпейон і відродилася олімпійська ідея. Незадовго до смерті (в Байях) бездітний Адріан усиновив свого спадкоємця Антоніна Пія. Біографія в «Історії Августов». Бюст Адріана в Пергамон-музеї.
-
У 108 р Адріан був тільки консулом; він займав посаду легата-пропретора Нижньої Паннонії ок. 106-108 рр., Сирії - в 117 р - Прим. ред. сайту.
-
У 108 р Адріан був тільки консулом; він займав посаду легата-пропретора Нижньої Паннонії ок. 106-108 рр., Сирії - в 117 р - Прим. ред. сайту.
-
Помер від хвороби 10 липня 138 р в Байях (Baiae), похований спочатку в Путеолах (Puteoli), біля Баєва, потім в саду Доміції в Римі, і, нарешті, прах був поміщений в мавзолеї Адріана.
-
Дружина: Вібія Сабіна (Vibia Sabina).

-
Я людина чесна і порядна готовий на любі Ваші перевірки, давно торгую на віоліті та маю невеличкий рейтинг. Монету можу показати особисто або за іншої домовленістю. Монета настояща і сумнвів в любого колекціоннера не викличе.

Дорогі мої Друзі Ви можете отримати оригінальні фото на Ваш вайбер вотсап телеграм можна побачити також !

Мій номер є в оголошеннІ.

ЗАПРОШУЮ ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ МОЇ ОГОЛОШЕННЯ НАТИСНУВШИ КНОПКУ ВСІ ОГОЛОШЕННЯ АВТОРА.

Чекаю на Ваші пропозиції дорогі Друзі!

/

Good time to you, my dear friends and collectors!

I offer you to invest money in history in an artifact in GOLD in NUMISMATICS - THE ERA OF PAST AND ANCIENT TIMES!

COIN ORIGINAL. DEAR CHECKS FROM YOU!

WARNING! WHO NEEDS PHOTOS AND VIDEOS WRITE OR CALL I WILL SEND MANY PHOTOS AND VIDEO REVIEWS MY NUMBER IS INDICATED IN THE AD!

WARNING! AT THE SALE, PERSONAL MEETING prevails. READY FOR ANY OF YOUR CHECKS.

THE COIN HAS GRAFFITI PERSONAL MARKING OF THE COIN OWNER AND WHAT IT MEANS IS KNOWN ONLY TO HIM

COIN ORIGINAL WHO UNDERSTANDS AT LEAST. READY FOR ANY EXAMINATION OF EXPERTS.

NEXT we read the description!
_
And now it's time to sell in good hands his favorite coin Aureus:
Publius Aelius Hadrianus / Publius Aelius Hadrianus 183 Ric excavated in our country among the ruins of the former Roman Empire.

Aureus Publius Aelius Hadrianus 183 Ric Weight 7.04 grams.
It is very rare to find an aureus with such weight, and even more so the aureus of the Roman emperor Hadrian - a humanist and monster.

The coin is in a great collector's condition, even the hole of that time gives it a mesmerizing look, when you just hold it in your hand there is a sense of the history of ancient times.

-
.ADRIAN (117-138)
.Publius Aelius Hadrianus;
.After taking power on August 11, 117:
.Emperor Caesar Traian Hadrian Augustus, Great Pontiff (Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, Pontifex Maximus);
.Tribune power received 22 times (in 117 twice: on August 11 and December 10, then annually on December 10).
.Emperor: I (August 11, 117), II (135).
Consul: I (108 m), II (118 p), III (119 p).

.In 128 he received an additional title: Father of the Fatherland (Pater Patriae);
.Full title until death 10 July 138

Emperor Caesar Trajan Adrian Augustus, Grand Pontiff, endowed with the power of the people's tribune 22 times, Emperor 2 times, Consul 3 times, Father of the Fatherland (Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, Pontifex Maximus, Tribuniciae potestatis XXII, Imperator II, Consul III), Pater.
-
ADRIAN Publius Elius (Latin Hadrianus) (24.01.76 - 10.07.138), Roman emperor from 11.08.117
-
-
I am an honest and decent person ready for any of your checks, I have been trading in violet for a long time and I have a small rating. I can show the coin in person or by other arrangement. The coin is real and will not cause doubts in any collector.

Dear my friends You can get original photos on your viber watsap telegram can also be seen!

My number is in the ad.

I INVITE YOU TO VIEW ALL MY ANNOUNCEMENTS BY CLICKING ALL THE AUTHOR'S ANNOUNCEMENTS.

I am waiting for your suggestions, dear friends!
  • Добавлено: в 12:57, 1 декабря 2020
  • Просмотры:1108
  • Номер объявления: 675051519

Другие объявления автора Юрий Александрович